Week van het Hartritme : 28 mei–1 juni

Elke dag zijn 30 Belgen het slachtoffer van een hartstilstand of plotse dood. Zonder uw hulp overleven er slechts 2. 
De Week van het Hartritme is een initiatief van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) dat jaarlijks plaatsvindt om de Belgische bevolking bewust te maken voor de gevaren van hartritmestoornissen. De BeHRA streeft ernaar om het aantal slachtoffers van deze vaak zware en soms zelfs dodelijke aandoeningen terug te dringen en de levenskwaliteit van hartpatiënten te verbeteren. Dit jaar gaat de Week van het Hartritme door van van 28 mei tot 1 juni en focust ze op hartstilstand, en meer bepaald op de bewustmaking van de Belgische bevolking voor de symptomen en de gevaren ervan. Daarnaast wil de vereniging zo veel mogelijk personen initiëren in het correct uitvoeren van eerste hulp/reanimatie. In het Hartcentrum OLV Aalst worden hierrond een aantal activiteiten georganiseerd.