Meten is weten

FFR

In het Hartcentrum OLV Aalst is in het begin van de jaren 90 de FFR  (Fractional Flow Reserve) ‘uitgevonden’. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Het is dus geen verrassing dat in het Hartcentrum OLV Aalst, als primeur in België,  een FFR meting afgeleid van een CT-scan werd uitgevoerd. Deze FFR-CT kan nu dus zonder de  meer ingrijpende hartkatheterisatie gebeuren. De FFR heeft de wereldwijde aanpak van coronarialijden radicaal  veranderd.

Het Hartcentrum bepaalt als eerste centrum in België de FFR op basis van een beeld van de CT-scanner in plaats van via de voor de patiënt belastende hartkatheterisatie. Bij de traditionele hartkatheterisatie wordt via de lies of de pols van de patiënt een slagader aangeprikt om langs die weg een katheter (een buisje) tot aan de vernauwde kransslagader op te schuiven. Met de gloednieuwe techniek gaat de patiënt na het nemen van de CT-scan op de dienst Medische Beeldvorming meteen naar huis, dus zonder ook maar één dag hospitalisatie en zonder katheterisatie.
Bekijk het  filmpje.

 

FFR-meting bepaalt de juiste ingreep

Een FFR-meting meet de bloeddruk voor en achter de vernauwing in de kransslagaders. De arts vergelijkt de metingen met elkaar en stelt vast of er op de plek van de vernauwing nog voldoende bloed doorstroomt. Onvoldoende doorstroming op de plaats van de vernauwing veroorzaakt klachten.

Dokter Bernard De Bruyne, cardioloog van het Hartcentrum: “Door consequent FFR-metingen uit te voeren bij elke kransslagadervernauwing vermijden we onnodige ingrepen, en ook omgekeerd, verrichten we ook ingrepen waarvan we initieel dachten dat ze onnodig waren. Als een ingreep nodig is, maakt de FFR-meting het mogelijk om de plaats van de ingreep héél precies te bepalen. Daarom beschouwt men FFR-metingen wereldwijd als de ‘gouden standaard’ om de ernst van de vernauwingen te bepalen.

 ‘Gouden standaard’ bij vernauwingen van kransslagaders voortaan mogelijk zonder invasieve ingreep


Spectaculaire resultaten 

FFR-metingen worden nog belangrijker nu bewezen is in de vijf jaar lopende FAME-2 studie dat een significante vernauwingen van kransslagaders beter meteen met een ‘stent’ worden behandeld in plaats van enkel met medicatie.

Dit is één van de langverwachte bevindingen van de studie die werden voorgesteld op 22 mei 2018  op Euro PCR in Parijs en gepubliceerd in het prestigieuze New England Journal of Medicine.  Dr. Bernard De Bruyne, cardioloog in het Hartcentrum OLV Aalst, is de auteur van deze baanbrekende studie.

De publicatie van deze belangrijke bevindingen leidt tot een verder doorgedreven toepassing van FFR-metingen, een principe dat in Aalst werd uitgevonden en nu wereldwijd aanvaard wordt. 
 

 

 
30% minder overlijdens of hartinfarcten dankzij FFR-techniek


Dokter Marc Vanderheyden, cardioloog in het Hartcentrum: “De technologie van de FFR-metingen werd reeds langere tijd geleden in het Hartcentrum OLV Aalst ontwikkeld en gevalideerd. Het is van groot medisch belang om bij vernauwde kransslagaders eerst een FFR-meting uit te voeren, vooraleer de behandeling te bepalen. De FAME-studie, die liep over 5 jaar, toont aan dat wanneer de cardioloog zijn beslissing neemt op basis van de FFR meting, de mortaliteit met 30 procent daalt.
Het Hartcentrum OLV Aalst is overtuigd dat deze nieuwe technologie nutteloze hartkatheterisaties vermijdt bij patiënten waar volgens de CT-analyses de FFR normaal is. Door de FFR meting toe te passen in de dagelijkse routine, op basis van de resultaten van de FAME 2-studie, worden meer levens gered. Tenslotte is een meting op basis van een CT-scan veel minder belastend voor de patiënt dan een meting via katheterisatie. Dit onderzoek wil het Hartcentrum op grotere schaal verderzetten. U kan hierbij helpen door ons onderzoek te steunen via deze pagina.

Bekijk het filmpje.

Hart voor Research Aalst is voor haar wetenschappelijk onderzoek aangewezen op steun van individuen of bedrijven. Alleen met uw steun kan dit project verder uitgevoerd worden. Wenst u het project FFR te ondersteunen? Klik dan hier.
Wilt u meer informatie? Neem dan gerust even contact op met Maggy Kuppens via maggy.kuppens@olvz-aalst.be of 053 72 44 39.