Hart voor Research

Onze geschiedenis

1948

1948

Een eerste geslaagde hartoperatie

In het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst voert dokter Jean Cuvelier de eerste geslaagde hartoperatie in België uit. De patiënt is een tienjarig jongetje uit Moorsel dat aan blauwzucht lijdt. De operatie is meteen voorpaginanieuws. 

1980
Afdeling Cardiologie

Oprichting afdeling Cardiologie

De dokters Erik Andries en Paul Nellens richten in het OLV Ziekenhuis een eigen afdeling Cardiologie op. De eerste opzet is vrij bescheiden, maar al snel begint het centrum aan een indrukwekkende groei.

1984

Eigen katherisatiezaal

Het hartcentrum begint met een eigen katherisatiezaal. Het is ook het tweede Belgische cardiologisch centrum dat PTCA- of ballondilataties uitvoert. In de daaropvolgende jaren trekt het centrum topcardiologen aan die de reputatie zowel op klinisch als onderzoeksvlak naar boven stuwen.

1995
model hart

Eerste mechanische hart

Een 56-jarige patiënt krijgt als eerste in België een mechanisch hart, een machine die van buiten het lichaam hartfuncties overneemt terwijl de patiënt op een donorhart wacht.

1998
Operatie

Eerste sleutelgat-hartoperatie

Een 38-jarige vrouw ondergaat als eerste een sleutelgat-hartoperatie. In plaats van de volledige borstkas open te snijden, gebeurt de operatie via twee kleine insnijdingen van 1 en 2,5 cm.

1999

Endoscopische bypass-operatie en oprichting vzw

  • Voor het eerst wordt een volledige endoscopische bypass-operatie uitgevoerd, alweer zonder de borstkas te openen.
  • De vzw Cardiovascular Research Center Aalst wordt opgericht om innovatief klinisch en geïntegreerd cardiovasculair onderzoek te bevorderen. De bedoeling is om het onderzoek zo veel en zo snel mogelijk toe te passen op de dagelijkse behandeling van patiënten. De vzw is nu bekend onder de naam Hart voor Research Aalst.
2000
Koning Albert

Hartoperatie koning Albert II

Koning Albert II ondergaat een hartoperatie in het Hartcentrum OLV Aalst.

2003
logo hart voor research Aalst

Instelling voor wetenschappelijk onderzoek

De vzw Cardiovascular Research Center Aalst wordt erkend als instelling voor wetenschappelijk onderzoek en mag fiscale kwijtschriften uitreiken voor giften van schenkers. De vzw is nu actief onder de naam Hart voor Research Aalst. 

2004

Koning Boudewijnstichting

De vzw wordt deel van de Koning Boudewijnstichting met het Fund Cardiac Research Aalst. Vanaf nu kunnen ook fiscale kwijtschriften voor het buitenland afgeleverd worden. 

2007

Drie succesvolle percutane aortaklepimplantaties

In het Hartcentrum OLV Aalst zijn voor het eerst in Europa drie succesvolle percutane aortaklepimplantaties uitgevoerd. Met de nieuwe procedure is het niet langer nodig om bij patiënten met een vernauwing van de aortaklep in het hart een chirurgische ingreep te verrichten.

2013

Gentherapie studie

Het Hartcentrum OLV Aalst werkt mee aan een internationale klinische studie rond gentherapie, waarbij een stukje erfelijk materiaal vertaald wordt naar het eiwit dat een belangrijke rol speelt om de hartspiercellen te doen samentrekken en ontspannen. De bestudeerde gentherapie heeft tot doel om de werking van dit eiwit – en daardoor ook de goede werking van het hart zelf – te herstellen.

2015
3D-print van het hart

Nieuwe ablatietechniek, opstart hartklepkliniek en een wereldprimeur

  • Het Hartcentrum OLV Aalst behandelt de eerste twee patiënten ter wereld met een nieuwe ablatietechniek waarbij een 3D-print van hun hart een belangrijke rol speelt.
  • Opstart van de hartklepkliniek voor hartpatiënten met klepproblemen.
  • Om de nierdoorbloeding te verbeteren, wordt in het Hartcentrum voor het eerst een pompje via een catheter in de nierader geplaatst. Deze wereldprimeur is een doorbraak om nierfalen bij hartfalenpatiënten te voorkomen.
2016
ffr-meting

Opstart congenitale hartkliniek en vernauwingen meten zonder ingreep

  • Opstart van een adulte congenitale hartkliniek voor volwassen patiënten met een congenitale of aangeboren hartziekte. 
  • Bloeddrukverschillen meten bij dichtgeslibde kransslagaders kan nu ook zonder een ingreep dankzij een innovatieve techniek, ontwikkeld in het Hartcentrum OLV Aalst. De patiënt hoeft enkel nog onder de CT-scan, waarna het beeld van het hart wordt omgezet in een 3D-beeld van de bloedvaten. De computer kent kleurcodes toe aan de ernst van de vernauwingen, zodat voor de beste behandeling kan worden gekozen.

2024