Hartcentrum OLV Aalst

Het Hartcentrum OLV Aalst

Het Hartcentrum OLV Aalst behoort tot de grootste van het land. Het centrum bezit expertise op alle domeinen van de cardiologie en geniet ook een stevige internationale reputatie op het vlak van medische opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

"Mensen komen naar het Hartcentrum van Aalst omdat wij nieuwe vooruitstrevende behandelingen aanbieden. Bovendien onderscheiden wij ons van anderen door een gepersonaliseerde aanpak. De patiënt voelt zich hier geen nummer.”

Dokter Marc Vanderheyden, cardioloog

Al van in het begin waren - naast patiëntenzorg - onderwijs en research zeer belangrijke aandachtspunten, wat hoogst opmerkelijk is voor een privaat, niet-universitair ziekenhuis.

Het Hartcentrum OLV Aalst is op de kaart gezet met de allereerste Belgische openhartoperatie in 1948. In de daaropvolgende jaren trok het centrum topcardiologen aan die de reputatie zowel op klinisch vlak als wat betreft research naar boven stuwden.

De doelstelling van het hartcentrum is alle patiënten op het hoogste niveau met de beste medische zorg omringen, en tegelijk het privaat karakter in de relatie tussen dokter en patiënt bewaren.

“Het Hartcentrum OLV Aalst is voor mij een plaats waar de goeie dingen uit de routinecardiologie verweven worden met de goeie dingen uit de speerpuntcardiologie.” 

Dokter Tom De Potter, cardioloog

Het team van het Hartcentrum OLV Aalst is er bovendien rotsvast van overtuigd dat optimale medische verzorging slechts kan aangeboden worden met kennis van de recentste medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen. Omgekeerd dient ook medisch wetenschappelijk onderzoek gebaseerd te zijn op een praktische medische vraagstelling.

Als je vooruitstrevende wetenschap en de laatste technologische verbeteringen optimaal ten dienste van de patiënt wil stellen, moet je meehelpen aan de ontwikkeling hiervan.

Alleen door goede research houd je de vinger aan de pols en krijg je toegang tot nieuwe technieken, nieuwe behandelingsmethoden, nieuwe soorten stents, enz. De patiënten krijgen niet alleen het hele spectrum cardiale technieken aangeboden, ook wordt steeds de best mogelijke therapie ter beschikking gesteld voor elke patiënt, vaak voordat deze overal beschikbaar is.