Elk jaar sterven meer dan 4 miljoen Europeanen door hart- en vaatziekten. Dit is de belangrijkste doodsoorzaak in Europa, met een aandeel van bijna 50%. Tijd om daar verandering in te brengen.

Het Onze Lieve Vrouwziekenhuis in Aalst (OLV Ziekenhuis) heeft een wereldwijde reputatie op het gebied van hart- en vaatziekten. Niet enkel de artsen en chirurgen zijn van topniveau, ook het onderzoekswerk is baanbrekend

Sinds verschillende jaren beklemtoont het Hartcentrum in zijn werking het stamcelonderzoek, de strijd tegen hartfalen en de cardiovasculaire risicofactoren bij vrouwen.

Wij geloven in de vooruitgang van de medische wetenschap en we zijn ervan overtuigd dat we hartpatiënten in de toekomst nog beter kunnen helpen.

We voeren in Aalst talrijke klinische studies naar nieuwe geneesmiddelen en innovatieve therapieën. We moedigen onze artsen aan om klinisch onderzoek te doen en via wetenschappelijke publicaties hun kennis te delen.

Het delen en doorgeven van kennis maakt ook onderdeel uit van de opleiding die we verzorgen. Artsen uit de hele wereld specialiseren zich in verschillende domeinen van de cardiologie dankzij onze opleiding in Aalst. Zo werken we actief mee aan de verspreiding van kennis wereldwijd.

Dankzij onze research begrijpen we bepaalde ziektes beter en kunnen we hartpatiënten beter helpen. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van kennis wereldwijd."

Dokter Jozef Barunek, Cardioloog

Mensen komen naar het Hartcentrum van Aalst omdat wij vaak nieuwe vooruitstrevende behandelingen aanbieden. Bovendien onderscheiden wij ons van anderen door een gepersonaliseerde aanpak. De patiënt voelt zich hier geen nummer."

Dokter Marc Vanderheyden, cardioloog

Vrouw die naar u staart

U maakt het verschil!

Dankzij uw steun aan Hart voor Research Aalst zullen we dit innoverende onderzoek en onderwijs verderzetten en de opmars van hart- en vaatziekten stoppen

Volg uw hart

Getuigenis

Amper drie jaar oud was ik toen ik mijn eerste openhartoperatie onderging. Op mijn 23e herhaalde dat scenario zich. Ik heb een zware, aangeboren hartafwijking, maar...
Lees meer

Hart voor Research Aalst

De uitdagende combinatie van wetenschappelijk onderzoek en private klinische activiteit maakt het Hartcentrum OLV Aalst uniek in Europa.
De researchafdeling werd na een tijd zo belangrijk, dat in 1999 de vzw Cardiovascular Research Center Aalst werd opgericht. 

Lees meer