Onderzoekster

Hart voor Research Aalst

De uitdagende combinatie van wetenschappelijk onderzoek en private klinische activiteit maakt het Hartcentrum OLV Aalst uniek in Europa. De researchafdeling werd na een tijd zo belangrijk, dat in 1999 een vzw werd opgericht. Dankzij Hart voor Research Aalst wordt innovatief klinisch en geïntegreerd cardiovasculair onderzoek bevorderd. De bedoeling is om het onderzoek zo veel en zo snel mogelijk toe te passen op de dagelijkse behandeling van patiënten. De hoeksteen van de werking is: 

"From idea to patient's benefit”.

Uit dit onderzoekswerk vloeiden al verschillende interessante nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen voort. Een voorbeeld is het onderzoek rond stamcellen dat zo veelbelovend bleek, dat het leidde tot de oprichting van een ondertussen beursgenoteerde vennootschap: Celyad. Ook het baanbrekend concept van FFR-meting, is de vrucht van Aalsterse research. Die techniek laat toe te bepalen of een vernauwing in de kransslagader al dan niet behandeld moet worden.

Onze belangrijkste filosofie als centrum voor onderzoek en innovatie is functioneren als een ‘centrum zonder muren’. Samenwerking, uitwisseling van ideeën en onderzoek worden aangemoedigd, ten voordele van de patiënten, zorgverleners en wereldwijde kennis. 

Om deze activiteiten verder te zetten doen wij beroep op uw hulp. Klik hier indien u Hart voor Research Aalst een warm hart wil toedragen.