Dit betekende uw steun in 2017


Met uw bijdrage hebben wij in 2017 heel wat mooie projecten kunnen realiseren. Uw steun komt onmiddellijk op de goede plaats terecht met direct resultaat.

project 1: Hartfalendag
Op 4 mei vond de nationale Hartfalendag plaats. Hoe beter en sneller de tekenen en symptomen van hartfalen herkend worden, hoe sneller en doeltreffender de behandeling. Meerdere infostands rond hartfalen stonden opgesteld in de centrale ontvangsthal van onze Campus Aalst. 

project 2:  Week van het Hartritme
Het jaarthema van de Week van het Hartritme was in 2017 hartstilstand. Daarom organiseerden we in Aalst en Asse een aantal informatiesessies rond dit thema. De theorie werd meteen gekoppeld aan de praktijk met een reanimatieoefening. Want reanimeren kan levens redden!

project 3: Tournée Généreuse
In september nam Hart voor Research samen met dokter De Potter en dokter De Bruyne deel aan de infosessies van Testament.be Tijdens die zogenaamde Tournée Généreuse ontmoetten we heel wat mensen die het Hartcentrum willen opnemen in hun testament. Hartverwarmend!

project 4: Week van het Hart
Van 25 tot 29 september stond de ‘Week van het Hart’ weer centraal in het OLV Ziekenhuis. In Asse en Ninove werden gratis harttests afgenomen. De focus lag dit jaar op cardiovasculaire risicofactoren bij jongeren. Roken, druggebruik, overgewicht, onevenwichtige voeding,… het zijn enkele voorbeelden van gekende risicofactoren. Voor de cardiologen van het OLV Ziekenhuis leek dit een mooie opportuniteit om de zesdejaars van de Aalsterse humaniora’s uit te nodigen voor een infosessie over dit thema. De interesse bij de scholen bleek enorm groot, we sensibiliseerden maar liefst 545 jongeren!

project 5: Hart-en-Vrouw
Eind 2017 werd het project Hart-en-Vrouw opgestart. De behandeling van borstkanker veroorzaakt vaak hartproblemen, die pas vele jaren later zichtbaar worden. Het team van Dr. Heggermont voert onderzoek naar biomarkers die kunnen voorspellen wie gevoelig is voor de chemotherapie en wanneer de toxische dosis voor het hart bereikt is. Dankzij dit veelbelovend onderzoek willen we voorkomen dat borstkankerpatiënten een tweede, harde klap te verwerken krijgen.

Uw steun heeft deze projecten mogelijk gemaakt, waarvoor onze hartelijk dank. Wij rekenen op u om ook in 2018 Hart voor Research Aalst mee verder uit te bouwen!