Disclaimer

Hart voor Research Aalst besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurende inspanningen om correcte informatie te waarborgen, kan Hart voor Research Aalst niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of onvolledigheden op de website. Wanneer Hart voor Research Aalst op de hoogte gesteld wordt van foute of onvolledige gegevens, zullen deze na melding hiervan via hildegroenweghe@hartcentrumaalst.be, verbeterd of aanvuld worden.

De informatie op deze website is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Deze website bevat links naar webpagina's die niet door Hart voor Research Aalst beheerd worden. Hart voor Research Aalst is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze pagina’s, noch voor de inhoud van andere sites die een link maken naar de webpagina’s van Hart voor Research Aalst. 

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van deze site.

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op onze site zijn onderworpen aan auteursrechten en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hart voor Research Aalst. Hart voor Research Aalst behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendoms- en andere rechten voor op haar naam en logo. Derden mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hart voor Research Aalst geen gebruik maken van deze naam en dit logo. U kan hiervoor contact opnemen met Hilde Groenweghe via hildegroenweghe@hartcentrumaalst.be of 0473/962861.

In overeenstemming met artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Hart voor Research Aalst de bezoekers van haar website informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Het is mogelijk dat tijdens een bezoek aan een website van Hart voor Reseach Aalst een cookie wordt opgenomen op de harde schijf van de bezoeker. Cookies vergemakkelijken het bezoek van de website en helpen om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en trends in het gebruik te volgen. De website www.hartvoorresearchaalst.be maakt gebruik van de volgende cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

  • Google Analytics: om snel fouten te herkennen, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en continu op de hoogte te zijn van uw informatiebehoeften, verzamelen we door middel van cookies statistieken over het gebruik van de website via Google Analytics. 
  • Javascript-herkenning: deze website maakt uitgebreid gebruik van Javascript. Aan de hand van een cookie controleren we of Javascript bij u ingeschakeld is.