Belangrijke publicatie door Dr. Bernard De Bruyne


Significante vernauwingen van kransslagaders worden beter meteen met een ‘stent’ behandeld in plaats van enkel met medicatie.
 
De langverwachte bevindingen van de vijf jaar lopende studie werden voorgesteld op 22 mei 2018  op Euro PCR in Parijs en gepubliceerd in het prestigieuze New England Journal of Medicine
Dr. Bernard De Bruyne, cardioloog in het OLV Ziekenhuis te Aalst, is de auteur van deze studie.

De publicatie van deze belangrijke bevindingen zal wellicht leiden tot een verder doorgedreven toepassing van FFR-metingen, een principe dat in Aalst werd uitgevonden en nu wereldwijd aanvaard wordt. Sinds 2015 kan een FFR-meting in het OLV Hartcentrum bepaald worden op basis van een beeld van de CT-scanner, dus zonder hartkatheterisatie. Door het drukverschil in het bloedvat te bepalen wordt nagegaan of medicatie al dan niet volstaat. Door FFR- metingen uit te voeren bij elke kransslagadervernauwing worden onnodige ingrepen vermeden.

Steun ons baanbrekend onderzoek via deze pagina.